SIF Logo

Skærbæk Idrætsforening

 Dagsorden til generalforsamling i SIF, onsdag den 15. marts 2023 kl 19.00 i klublokalet.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 1. Aflæggelse af årsberetning af Jeppe/Linda.
 1. Alle formænd fortæller lidt fra sin klub, antal medlemmer, status mm.
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab af Tage.
 1. Behandling af indkomne forslag. (Skal sendes til formand senest 8 dage før)
  1. Stiftelse af sponsorudvalg.
  2. Ændring af vedtægter. Vedtægter er vedhæftet.
 1. Valg af bestyrelse i henhold til §5.
  1. Formand Jeppe er på valg (ønsker ikke genvalg)
  2. Rep for SC Flemming er på valg (ønsker ikke genvalg)
  3. 2 suppleanter: Kurt Nielsen og Jens Jørn Thomsen
  4. 2 Revisorer: Henning Madsen og Kurt Nielsen
Generalforsamlingen er for alle medlemmer i SIF, så send gerne indkaldelsen rundt. Vi vil meget gerne have en tilbagemelding om man kommer til GF, så vil vi sørge for en øl/vand/kaffe

Skærbæk Idrætsforening • Møllevej 5 • 6780 Skærbæk • CVR.: 34647364