Skærbæk Håndboldklub

Skærbæk Håndboldklub afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22 februar 2017 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Mød op til generalforsamling og få indflydelse i din klub - eller dine børns klub...